Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:module

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:concepts:module [2016/06/16 07:59]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet4:concepts:module [2016/06/17 02:43] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Liên quan]
Dòng 7: Dòng 7:
 Hệ thống NukeViet mặc định đã có sẵn một số module, ngoài ra người sử dụng có thể cài thêm các module mới về từ website [[http://nukeviet.vn]] để cài lên hệ thống hoặc gỡ bỏ nó khỏi hệ thống. Hệ thống NukeViet mặc định đã có sẵn một số module, ngoài ra người sử dụng có thể cài thêm các module mới về từ website [[http://nukeviet.vn]] để cài lên hệ thống hoặc gỡ bỏ nó khỏi hệ thống.
  
-Ở NukeViet 3, hầu hết các thành phần của module (trừ [[nukeviet:concepts:theme|giao diện]] của module) được đặt trong thư mục ''modules'' (trong thư mục gốc của NukeViet). ((Ở phiên bản NukeViet 1 và 2, phần điều hành module (nếu có) được đặt trong thư mục ''admin/modules/''))+Ở NukeViet 4, hầu hết các thành phần của module (trừ [[nukeviet4:concepts:theme|giao diện]] của module) được đặt trong thư mục ''modules'' (trong thư mục gốc của NukeViet). ((Ở phiên bản NukeViet 1 và 2, phần điều hành module (nếu có) được đặt trong thư mục ''admin/modules/''))
  
-Các module được cài bằng cách vật lý (cài thêm code lên hệ thống) được gọi là module thường, nếu các module này cho phép thì hệ thống có thể "nhân bản" nó lên thành nhiều module khác có chức năng giống nó. Các [[nukeviet:concepts:module|module]] được nhân bản lên theo hình thức đó gọi là module ảo.+Các module được cài bằng cách vật lý (cài thêm code lên hệ thống) được gọi là module thường, nếu các module này cho phép thì hệ thống có thể "nhân bản" nó lên thành nhiều module khác có chức năng giống nó. Các [[nukeviet4:concepts:module|module]] được nhân bản lên theo hình thức đó gọi là module ảo.
  
 ====== Module ảo ====== ====== Module ảo ======
  
-Module ảo là module được nhân bản từ một [[nukeviet:concepts:module|module]] bất kỳ của hệ thống NukeViet (nếu module đó cho phép tạo module ảo).+Module ảo là module được nhân bản từ một [[nukeviet4:concepts:module|module]] bất kỳ của hệ thống NukeViet (nếu module đó cho phép tạo module ảo).
  
 **__Lưu ý__**: Module ảo là khái niệm chỉ có kể từ phiên bản NukeViet 3.0 (khi NukeViet hỗ trợ công nghệ đa nhân module - là cơ chế một nhân module có thể quản lý nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau). Công nghệ này cho phép người sử dụng có thể khởi tạo hàng ngàn module một cách tự động mà không cần động đến một dòng code. Các module được sinh ra từ công nghệ này gọi là module ảo. **__Lưu ý__**: Module ảo là khái niệm chỉ có kể từ phiên bản NukeViet 3.0 (khi NukeViet hỗ trợ công nghệ đa nhân module - là cơ chế một nhân module có thể quản lý nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau). Công nghệ này cho phép người sử dụng có thể khởi tạo hàng ngàn module một cách tự động mà không cần động đến một dòng code. Các module được sinh ra từ công nghệ này gọi là module ảo.
Dòng 19: Dòng 19:
 ====== Liên quan ====== ====== Liên quan ======
  
-  * [[programming:module|Lập trình Modules cho NukeViet 3.x]] +  * [[programming4:module|Lập trình Modules cho NukeViet 4.x]] 
-  * [[nukeviet:admin:modules|Quản lý modules]] +  * [[nukeviet4:admin:modules|Quản lý modules]]
-  * [[programming:nvtools:module|Công cụ tạo module]] +
nukeviet4/concepts/module.1466063948.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/16 07:59 bởi hoaquynhtim99