Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:language

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

nukeviet4:concepts:language [2016/06/17 02:01]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet4:concepts:language [2016/06/17 02:02] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Ngôn ngữ theo địa phương và quốc gia]
Dòng 12: Dòng 12:
   * Chế độ xác định ngôn ngữ theo địa phương được bật và đã cấu hình trong quản trị.   * Chế độ xác định ngôn ngữ theo địa phương được bật và đã cấu hình trong quản trị.
   * Người sử dụng chưa chọn ngôn ngữ khác trong lần truy cập trước đó.   * Người sử dụng chưa chọn ngôn ngữ khác trong lần truy cập trước đó.
-  * Hệ thống xác định được địa phương người truy cập (dải IP nằm trong thư viện IP được NukeViet quản lý, cho ti NukeViet 3.4.02 thì NukeViet chưa xác định đưc địa phương người truy cập nếu họ đi qua IPv6)+  * Hệ thống xác định được địa phương người truy cập (dải IP nằm trong thư viện IP được NukeViet quản lý, hiện ti NukeViet 4 đã hỗ trợ IPv4 và IPv6)
  
 ==== Xem thêm ==== ==== Xem thêm ====
nukeviet4/concepts/language.1466128893.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 02:01 bởi hoaquynhtim99