Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:cronjobs

Khái niệm Cronjobs trong NukeViet

Cronjobs là các tiến trình tự động trong NukeViet, nó sẽ thực hiện một công việc nào đó sau một khoảng thời gian nhất định, các khoảng thời gian cũng như số lần thực hiện được quy định trong phần cấu hình tiến trình tự động.

Lập trình viên có thể bổ sung thêm các tiến trình tự động cho NukeViet bằng cách xây dựng thêm các cronjob.

Cronjob của NukeViet chạy dựa vào truy cập của người dùng, ko có truy cập thì Cronjob cũng không chạy được, do đó nếu cần thiết sẽ phải gọi tự động vào url mydomain.com/?second=cronjobs

Nếu có quyền quản lý Server hoặc công cụ hosting cho phép chạy crontab của linux bạn nên 1 chức năng của module sau đó dùng curl của OS gọi vào.

nukeviet4/concepts/cronjobs.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/17 16:45 bởi vuthao