Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:advanced_setting:oauth

Quản lý kết nối tới các nhà cung cấp Oauth

NukeViet mặc định cung cấp phương thức đăng nhập thành viên thông qua 4 nhà cung cấp Oauth, ngoài ra quản trị wesite cũng có thể thay đổi, thêm hoặc bớt nhà cung cấp Oauth. Các phương thức đăng nhập/đăng ký bằng Oauth sẽ không được kích hoạt sẵn, để kích hoạt, quản trị viên phải vào khu vực cấu hình module của module users để kích hoạt. Trước khi có thể kích hoạt, quản trị phải nhấp vào tên các Oauth để nhập thông tin cấu hình trước. Chi tiết như ảnh bên dưới.

Ảnh: chấp nhận NukeViet Oauth

Bổ sung kết nối tới các nhà cung cấp Oauth ngoài danh sách có sẵn

Dữ liệu về các nhà cung cấp Oauth được lưu ở thư mục modules/users/login.

Để thêm một nhà cung cấp Oauth, thực hiện các thao tác sau:

  • Thêm vào thư mục modules/users/login file oauth-name.php. Trong đó name là tên nhà cung cấp Oauth. Chú ý nhà cung cấp được thêm vào phải được hỗ trợ từ thư viện Oauth. Nếu không có cần viết mới cho thư viện and/Oauth
  • Vào Admin Control Panel/ Thành viên/ cấu hình module, tại mục Các nhà cung cấp Oauth được chấp nhận, chọn nhà cung cấp vừa thêm sau đó lưu lại.
  • Thêm một ảnh có tên ten-nha-cung-cap.png vào theme hiện dùng theo đường dẫn themes/ten-theme/images/users/

Tham khảo

nukeviet4/advanced_setting/oauth.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 07:54 bởi hoaquynhtim99