Site Tools


nukeviet4:admin:users

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet4:admin:users [2019/03/15 00:45]
hoaquynhtim99
nukeviet4:admin:users [2019/03/15 00:55] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Thực hiện kiểm duyệt]
Dòng 165: Dòng 165:
 ==== Thực hiện kiểm duyệt ==== ==== Thực hiện kiểm duyệt ====
  
 +Sau khi thực hiện kích hoạt và thiết lập quyền hạn, các tài khoản có quyền hạn khi đăng nhập quản trị, vào khu vực quản lý của module sẽ có thêm một chức năng kiểm duyệt thông tin. Quản trị nhấp vào đây để thực hiện các thao tác. 
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​15-03-2019_7-51-05_sa.jpg |Danh sách thành viên cần kiểm duyệt thông tin sửa}} 
 +Tại đây quản trị có thể chọn duyệt ngay hoặc từ chối thông tin. Quản trị cũng có thể nhấp vào tên tài khoản của thành viên để xem chi tiết các nội dung thay đổi 
 +{{ :​nukeviet4:​admin:​15-03-2019_7-51-24_sa.jpg |Chi tiết thông tin chỉnh sửa}} 
 +Tại đây quản trị có thể duyệt, từ chối hoặc hiệu chỉnh lại các thông tin trước khi duyệt.
nukeviet4/admin/users.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/03/15 00:55 do hoaquynhtim99