Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:users:oauth

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:users:oauth [2018/04/05 04:22]
volong1012 [2) Cấu hình với Oauth FaceBook]
nukeviet4:admin:users:oauth [2018/04/05 07:34] (hiện tại)
volong1012 [2) Cấu hình với Oauth FaceBook]
Dòng 92: Dòng 92:
 Tham khảo: http://mynukeviet.net/tai-lieu/module-he-thong/cau-hinh-dang-nhap-oauth-facebook-trong-nukeviet-4.html Tham khảo: http://mynukeviet.net/tai-lieu/module-he-thong/cau-hinh-dang-nhap-oauth-facebook-trong-nukeviet-4.html
  
- +**Chú ý: Hiện nay website đăng nhập bắt buộc phchạy https và phải bật ứng dụng lên thì đăng nhập bằng facebook mới hoạđộng, website sử dụng http sẽ ko đăng nhập được**
- +
----- +
- +
- +
- +
-**Hiện nay thiết lập thành phần này đang báo lỗi**  +
- +
-Đăng nhập không an toàn đã bị chặn: You can'get an access token or log in to this app from an insecure page. Try re-loading the page as https://+
  
  
nukeviet4/admin/users/oauth.1522902140.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/04/05 04:22 bởi volong1012