Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:users:oauth

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:users:oauth [2018/02/08 08:50]
vuthao
nukeviet4:admin:users:oauth [2018/04/05 07:34] (hiện tại)
volong1012 [2) Cấu hình với Oauth FaceBook]
Dòng 91: Dòng 91:
  
 Tham khảo: http://mynukeviet.net/tai-lieu/module-he-thong/cau-hinh-dang-nhap-oauth-facebook-trong-nukeviet-4.html Tham khảo: http://mynukeviet.net/tai-lieu/module-he-thong/cau-hinh-dang-nhap-oauth-facebook-trong-nukeviet-4.html
 +
 +**Chú ý: Hiện nay website đăng nhập bắt buộc phải chạy https và phải bật ứng dụng lên thì đăng nhập bằng facebook mới hoạt động, website sử dụng http sẽ ko đăng nhập được**
  
  
nukeviet4/admin/users/oauth.1518079817.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/08 08:50 bởi vuthao