Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:upload

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Quản lý file

Quản lý file hay còn gọi là quản lý upload. Nó được dùng để quản lý tất cả các file tải lên cũng như tạo thumbnail cho hình ảnh theo kích thước thiết lập của module này

nukeviet4/admin/upload.1502272894.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/09 10:01 bởi trinhthinhvn