Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:themes:setuptheme

So với bản 4, bản 4.5 đã có thêm mục “Cấu hình”, cho phép người sử dụng có thể chuyển đổi giữa các giao diện.

nukeviet4/admin/themes/setuptheme.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/05/31 10:53 bởi dbthuan25