Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:themes:config

Thiết lập giao diện

Thiết lập giao diện là một tính năng tiện dụng cho phép bạn tùy chỉnh css như padding, margin, màu sắc, font, một số vị trí ngay trong trang quản trị thay vì phải sửa trong file .css của themes

nukeviet4/admin/themes/config.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/04 17:31 bởi trinhthinhvn