Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:statistics:allbrowsers

Trình duyệt

Thống kê trình duyệt sẽ liệt kê tất cả các trình duyệt. Ví dụ:

  • Google Chrome.
  • Firefox
  • Safari
  • Opera

Nó sẽ liệt kê số lượng visit theo ngày, tuần, tháng, năm cho từng trình duyệt

nukeviet4/admin/statistics/allbrowsers.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/08 16:29 bởi trinhthinhvn