Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:siteinfo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:admin:siteinfo [2017/08/07 05:11]
trinhthinhvn [Các biến tiền định]
nukeviet4:admin:siteinfo [2018/07/02 01:37] (hiện tại)
namnbk1993 [Nhật ký hệ thống]
Dòng 43: Dòng 43:
  
 Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:nhat-ky-1.png?600 |}}
nukeviet4/admin/siteinfo.1502082700.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 05:11 bởi trinhthinhvn