Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:siteinfo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuối của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:siteinfo [2017/08/07 05:11]
trinhthinhvn [Nhật ký hệ thống]
nukeviet4:admin:siteinfo [2018/07/02 01:37] (hiện tại)
namnbk1993 [Nhật ký hệ thống]
Dòng 38: Dòng 38:
 Các biến môi trường là thông số của máy chủ cung cấp cho dịch vụ web Các biến môi trường là thông số của máy chủ cung cấp cho dịch vụ web
 ====== Các biến tiền định ====== ====== Các biến tiền định ======
 +
 +Các biến tiền định
 ====== Nhật ký hệ thống ====== ====== Nhật ký hệ thống ======
  
 Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:nhat-ky-1.png?600 |}}
nukeviet4/admin/siteinfo.1502082666.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 05:11 bởi trinhthinhvn