Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:siteinfo

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Thông tin

 1. Các công việc chờ xử lý từ các module
 2. Thông tin từ các module
 3. Phiên bản nukeviet
 • Phiên bản đang sử dụng
 • Phiên bản phát hành chính thức

Cấu hình site

Cấu hình site hiển thị thông số của site và của máy chủ

Hiển thị thông số của site

 1. Tên miền
 2. Đường dẫn tuyệt đối
 3. Múi giờ thiết lập của site
 4. Cookies và sessions

Thông số máy chủ

 1. Phiên bản nukeviet đang sử dụng
 2. Hệ điều hành máy chủ
 3. Phiên bản php
 4. Giao thức máy chủ và php
 5. Phiên bản database

Cấu hình PHP

Cấu hình php là phần hiển thị các thông số mà máy chủ cho phép bạn sử dụng cũng như bạn dựa vào đó để tùy chỉnh lại thông số sao cho phù hợp với nukeviet trong quá trình sử dụng.

Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng liệt kê dan sách các thông số của mã php hiện có trong máy chủ

Các biến môi trường

Các biến tiền định

Nhật ký hệ thống

nukeviet4/admin/siteinfo.1502081559.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 04:52 bởi trinhthinhvn