Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:siteinfo

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Thông tin

  • Các công việc chờ xử lý từ các module
  • Thông tin từ các module
  • Phiên bản nukeviet
  • * Phiên bản đang sử dụng
  • * Phiên bản phát hành chính thức

Cấu hình site

Cấu hình PHP

Tiện ích mở rộng

Các biến môi trường

Các biến tiền định

Nhật ký hệ thống

nukeviet4/admin/siteinfo.1502076017.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 03:20 bởi trinhthinhvn