Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:siteinfo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:siteinfo [2017/08/04 10:28]
trinhthinhvn [Cấu hình site]
nukeviet4:admin:siteinfo [2018/07/02 01:37] (hiện tại)
namnbk1993 [Nhật ký hệ thống]
Dòng 1: Dòng 1:
-=== Thông tin === +====== Thông tin ====== 
-= Cấu hình site =+ 
 +  - Các công việc chờ xử lý từ các module 
 +  - Thông tin từ các module 
 +  - Phiên bản nukeviet 
 +  * Phiên bản đang sử dụng 
 +  * Phiên bản phát hành chính thức 
 +{{ :nukeviet4:admin:thong-so.jpg |}} 
 +====== Cấu hình site ====== 
 + 
 +Cấu hình site hiển thị thông số của site và của máy chủ 
 + 
 +======= Hiển thị thông số của site ====== 
 +  - Tên miền 
 +  - Đường dẫn tuyệt đối 
 +  - Múi giờ thiết lập của site 
 +  - Cookies và sessions 
 + 
 +======= Thông số máy chủ ====== 
 + 
 +  - Phiên bản nukeviet đang sử dụng 
 +  - Hệ điều hành máy chủ 
 +  - Phiên bản php 
 +  - Giao thức máy chủ và php 
 +  - Phiên bản database 
 + 
 +{{ :nukeviet4:admin:cau-hinh-site.jpg |}}
 ====== Cấu hình PHP ====== ====== Cấu hình PHP ======
 +
 +Cấu hình php là phần hiển thị các thông số mà máy chủ cho phép bạn sử dụng cũng như bạn dựa vào đó để tùy chỉnh lại thông số sao cho phù hợp với nukeviet trong quá trình sử dụng.
 ====== Tiện ích mở rộng ====== ====== Tiện ích mở rộng ======
 +
 +Tiện ích mở rộng liệt kê dan sách các thông số của mã php hiện có trong máy chủ
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:modules:tien-ich-mo-rong-cua-php.jpg |}}
 ====== Các biến môi trường ====== ====== Các biến môi trường ======
 +
 +Các biến môi trường là thông số của máy chủ cung cấp cho dịch vụ web
 ====== Các biến tiền định ====== ====== Các biến tiền định ======
 +
 +Các biến tiền định
 ====== Nhật ký hệ thống ====== ====== Nhật ký hệ thống ======
 +
 +Nhật ký hệ thống ghi lại các thông số của ban quản trị, member tiến hành các thao tác trên website
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:nhat-ky-1.png?600 |}}
nukeviet4/admin/siteinfo.1501842522.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/04 10:28 bởi trinhthinhvn