Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:template

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Tùy biến dữ liệu

Tính năng “Tùy biến dữ liệu” không được kích hoạt vì vậy nếu bạn muốn sử dụng tính năng này bạn cần phải kích hoạt nó.

Để kích hoạt tính năng “Tùy biến dữ liệu” bạn cần làm theo hưỡng dẫn sau

Bước 1: Nhấp chuột vào “Cấu hình module”.

Bước 2: Tìm đến “Sử dụng chức Tùy biến dữ liệu” và tích chọn. Tiếp đến “Lưu thay đổi” để lưu lại thông số cấu hình.

Tùy biến trường dữ liệu: Đối với cửa hàng kinh doanh nhiều loại mặt hàng, với các thông số khác nhau, tùy biến trường dữ liệu giúp bạn làm điều này linh hoạt hơn.

- Tại menu khu vực 1, bạn di chuyển con trỏ chuột vào “Cấu hình module” và nhấp chuột chọn menu “Tùy biến trường dữ liệu”, tại đây, bạn cập nhật các form dữ liệu (Nhóm dữ liệu). Ví dụ: Form thông tin máy tính, form thông tin quần áo,…. Tiếp tục chọn menu “Trường dữ liệu” để tạo các trường thông tin cho form vừa tạo.

- Sau khi hoàn tất các bước tạo form thông tin, quay lại trang “Loại sản phẩm”, chọn sửa bất kỳ một loại sản phẩm muốn áp dụng thông tin form vừa tạo, ở mục “Dữ liệu tùy biến”, chọn tên form tương ứng. Thông tin sẽ được hiển thị trong trang “Thêm sản phẩm”.

Các trường dữ liệu này sẽ hiển thị cùng các thông tin của sản phẩm khi xem chi tiết sản phẩm.

nukeviet4/admin/shops/template.1435723871.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/07/01 04:11 bởi hongoctrien