Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:shipping

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:shipping [2015/06/29 06:40] thinhvnnukeviet4:admin:shops:shipping [2015/07/01 01:12] (hiện tại) thinhvn
Dòng 9: Dòng 9:
 Các bước cấu hình dịch vụ: Các bước cấu hình dịch vụ:
  
-**Bước 1** - Cập nhật địa điểm: Chọn menu “Địa điểm” từ menu “**Đơn hàng vận chuyển**”. Tại đây, nhập danh sách các địa điểm dự kiến có trong bảng giá của nhà cung cấp. Danh sách được tổ chức dạng đa cấp, do đó, bạn click vào tên địa điểm để vào bên trong, tạo điểm điểm trực thuộc.+**Bước 1** - Cập nhật địa điểm: Chọn menu “Địa điểm” từ menu “**Đơn hàng vận chuyển**”. Tại đây, nhập danh sách các địa điểm dự kiến có trong bảng giá của nhà cung cấp. Danh sách được tổ chức dạng đa cấp, do đó, bạn nhấp chuột vào tên địa điểm để vào bên trong, tạo điểm điểm trực thuộc.
  
 **Bước 2** - Cập nhật nhà vận chuyển (đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển): Chọn menu “Nhà vận chuyển”. Tại đây, bạn cập nhật danh sách các nhà vận chuyển mà cửa hàng có hợp tác. **Bước 2** - Cập nhật nhà vận chuyển (đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển): Chọn menu “Nhà vận chuyển”. Tại đây, bạn cập nhật danh sách các nhà vận chuyển mà cửa hàng có hợp tác.
Dòng 15: Dòng 15:
 **Bước 3** - Cấu hình dịch vụ nhà vận chuyển: Chọn menu “**Cấu hình dịch vụ nhà vận chuyển**”, tại đây, bạn cập nhật danh sách các cấu hình của nhà vận chuyển. Ví dụ: VNPT có 2 chi nhánh là VNPT Hà Nội và VNPT Đà Nẵng, thì bạn tạo 2 gói cấu hình cho 2 địa điểm này của VNPT, tương tự cho các nhà vận chuyển khác. **Bước 3** - Cấu hình dịch vụ nhà vận chuyển: Chọn menu “**Cấu hình dịch vụ nhà vận chuyển**”, tại đây, bạn cập nhật danh sách các cấu hình của nhà vận chuyển. Ví dụ: VNPT có 2 chi nhánh là VNPT Hà Nội và VNPT Đà Nẵng, thì bạn tạo 2 gói cấu hình cho 2 địa điểm này của VNPT, tương tự cho các nhà vận chuyển khác.
  
-**Bước 4** - Nhập cấu hình chi tiết cho các gói cấu hình: Tại danh sách “**Cấu hình dịch vụ nhà vận chuyển**” (Được tạo ra trong bước 3 bên trên), click vào liên kết “**Chi tiết**” đằng sau mỗi gói cấu hình. Ở đây, các bạn tạo cấu hình chi tiết cho gói cấu hình được chọn.+**Bước 4** - Nhập cấu hình chi tiết cho các gói cấu hình: Tại danh sách “**Cấu hình dịch vụ nhà vận chuyển**” (Được tạo ra trong bước 3 bên trên), nhấp chuột vào liên kết “**Chi tiết**” đằng sau mỗi gói cấu hình. Ở đây, các bạn tạo cấu hình chi tiết cho gói cấu hình được chọn.
 Có thể nhập nhiều cấu hình chi tiết, cho nhiều địa điểm. Có thể nhập nhiều cấu hình chi tiết, cho nhiều địa điểm.
  
Dòng 22: Dòng 22:
   * Tiêu đề: Tên cấu hình chi tiết   * Tiêu đề: Tên cấu hình chi tiết
   * Thuộc cấu hình: Chọn cấu hình cho chi tiết cấu hình đang nhập.   * Thuộc cấu hình: Chọn cấu hình cho chi tiết cấu hình đang nhập.
-  * Địa điểm: Chọn địa điểm áp dụng chi tiết cấu hình này+  * Địa điểm: Chọn địa điểm áp dụng chi tiết cấu hình này.
   * Cấu hình khối lượng: Nhập các mức khối lượng, tương ứng với chi phí vận chuyển.   * Cấu hình khối lượng: Nhập các mức khối lượng, tương ứng với chi phí vận chuyển.
   * “**Lưu thay đổi**” để hoàn tất, tương tự cho các gói cấu hình khác.   * “**Lưu thay đổi**” để hoàn tất, tương tự cho các gói cấu hình khác.
nukeviet4/admin/shops/shipping.1435560035.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/29 06:40 bởi thinhvn