Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:group

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:group [2015/07/01 01:09]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:group [2015/07/01 01:10]
thinhvn
Dòng 35: Dòng 35:
 **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình Module**" sẽ hiện ra menu con. **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình Module**" sẽ hiện ra menu con.
  
-**Bước 2:** Nhấp chuột vào "**Nhóm sản phẩm**.+**Bước 2:** Nhấp chuột vào "**Nhóm sản phẩm**".
  
 **Bước 3:** Điền thông tin vào form thông tin bên dưới danh sách nhóm sản phẩm thuộc "**Thêm nhóm sản phẩm**". **Bước 3:** Điền thông tin vào form thông tin bên dưới danh sách nhóm sản phẩm thuộc "**Thêm nhóm sản phẩm**".
nukeviet4/admin/shops/group.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/07/01 01:10 bởi thinhvn