Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:download

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu là quản lý thông tin về sản phẩm dưới dạng file định dạng cho phép khách hàng, người truy cập có thể download về để xem ở chế độ offline thay vì phải xem thông tin online trên website

Để sử dụng được “Quản lý tài liệu

Bước 1: bạn cần phải truy cập vào “Cấu hình module” và tích vào ô “Sử dụng chức Quản lý file tài liệu” rồi Lưu lại để kích hoạt tính năng này.

Lưu ý: bạn cần phải chọn quyền “Ai được phép tải tập tin” để người truy cập có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp ngay trên trình duyệt“

Bước 2: Bổ sung tài liệu sản phẩm bằng cách quay về menu “Quản lý tài liệu”

Bước 3: Tiếp theo bạn cần chuyển qua khu vực ”Quản lý tab“ để bổ sung tab tài liệu hiển thị ngoài site

Lưu ý: trong phần nội dung khi bổ sung tab tài liệu, bạn cần phải chọn “Download tài liệu

Sau khi làm theo các bước trên, tab tài liệu sẽ hiển thị ngoài site và cho phép người truy cập có thể thấy được tab tài liệu, còn việc download được hay không do bạn cấu hình ở phần cấu hình module và cấu hình theo từng tài liệu

nukeviet4/admin/shops/download.1435388755.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 07:05 bởi thinhvn