Site Tools


nukeviet4:admin:shops:download

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu là quản lý thông tin về sản phẩm dưới dạng file định dạng cho phép khách hàng, người truy cập có thể download về để xem ở chế độ offline thay vì phải xem thông tin online trên website

Để sử dụng được “Quản lý tài liệu”

Bước 1: bạn cần phải truy cập vào “Cấu hình module” và tích vào ô “Sử dụng chức Quản lý file tài liệu” rồi Lưu lại để kích hoạt tính năng này.

Lưu ý: bạn cần phải chọn quyền “Ai được phép tải tập tin” để người truy cập có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp ngay trên trình duyệt“

Bước 2: Bổ sung tài liệu sản phẩm bằng cách quay về menu “Quản lý tài liệu”

Bước 3: Tiếp theo bạn cần chuyển qua khu vực ”Quản lý tab“ để bổ sung tab tài liệu hiển thị ngoài site

nukeviet4/admin/shops/download.1435388385.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/27 06:59 do thinhvn