User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:shops:content

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet4:admin:shops:content [2015/06/30 11:24]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:content [2015/07/01 01:06] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 8: Dòng 8:
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​them-san-pham.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​them-san-pham.png |}}
  
-Để thêm mới sản phẩm, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:+**Để thêm mới sản phẩm, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:**
  
 **Bước 1:** Nhấp chuột vào "​**Thêm sản phẩm**"​ ở menu trái của module sản phẩm. **Bước 1:** Nhấp chuột vào "​**Thêm sản phẩm**"​ ở menu trái của module sản phẩm.
nukeviet4/admin/shops/content.1435663467.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 11:24 do thinhvn