Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:content

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuối của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:content [2015/06/30 11:23]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:content [2015/07/01 01:06] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 3: Dòng 3:
 **Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:** **Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:**
  
-  * [[nukeviet4:admin:shops:cat|Loại sản phẩm.]] +  * [[nukeviet4:admin:shops:cat|Loại sản phẩm.]]. 
-  * [[nukeviet4:admin:shops:unit|Đơn vị sản phẩm.]]+  * [[nukeviet4:admin:shops:unit|Đơn vị sản phẩm.]].
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:them-san-pham.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:them-san-pham.png |}}
  
-Để thêm mới sản phẩm, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:+**Để thêm mới sản phẩm, các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:**
  
 **Bước 1:** Nhấp chuột vào "**Thêm sản phẩm**" ở menu trái của module sản phẩm. **Bước 1:** Nhấp chuột vào "**Thêm sản phẩm**" ở menu trái của module sản phẩm.
Dòng 26: Dòng 26:
   * Nội dung chi tiết.   * Nội dung chi tiết.
   * Quà tặng dùng để ghi chú thông tin chương trình khuyến mại. Ví dụ: mua sản phẩm A được tặng kèm 1 sản phẩm B hoặc tặng bao nhiêu tiền... tùy vào đơn vị kinh doanh sản phẩm.   * Quà tặng dùng để ghi chú thông tin chương trình khuyến mại. Ví dụ: mua sản phẩm A được tặng kèm 1 sản phẩm B hoặc tặng bao nhiêu tiền... tùy vào đơn vị kinh doanh sản phẩm.
-  * [[nukeviet4:admin:shops:group|Là sản phẩm thuộc nhóm]] +  * [[nukeviet4:admin:shops:group|Là sản phẩm thuộc nhóm]]. 
-  * [[nukeviet4:admin:shops:block|Sản phẩm thuộc các block]] +  * [[nukeviet4:admin:shops:block|Sản phẩm thuộc các block]]. 
-  * [[nukeviet4:admin:shops:tags|Từ khóa dành cho máy chủ tìm kiếm]]+  * [[nukeviet4:admin:shops:tags|Từ khóa dành cho máy chủ tìm kiếm]].
  
 **Bước 3:** Tiến hành thực hiện nhấp chuột nút "**Đăng sản phẩm**" hoặc "**Lưu sản phẩm nhưng không đăng**". **Bước 3:** Tiến hành thực hiện nhấp chuột nút "**Đăng sản phẩm**" hoặc "**Lưu sản phẩm nhưng không đăng**".
nukeviet4/admin/shops/content.1435663414.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/30 11:23 bởi thinhvn