Site Tools


nukeviet4:admin:shops:content

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:admin:shops:content [2015/06/27 03:16]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:content [2015/07/01 01:06] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 3: Dòng 3:
 **Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:** **Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:**
  
-  * Loại sản phẩm. +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​cat|Loại sản phẩm.]]
-  * Đơn vị sản phẩm.+  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​unit|Đơn vị sản phẩm.]].
  
 {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​them-san-pham.png |}} {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​them-san-pham.png |}}
  
-Để thêm mới sản phẩm, nhập thông tin (Các phần đánh dấu * là bắt buộc nhập, các phần còn lại có thể có hoặc không):+**Để thêm mới sản phẩm, ​các bạn cần làm theo hướng dẫn sau:** 
 + 
 +**Bước 1:** Nhấp chuột vào "​**Thêm sản phẩm**"​ ở menu trái của module sản phẩm. 
 + 
 +**Bước 2:** nhập thông tin (Các phần đánh dấu * là bắt buộc nhập, các phần còn lại có thể có hoặc không):
   * Tên sản phẩm cần thêm.   * Tên sản phẩm cần thêm.
-  * Liên kết tĩnh: giúp tạo liên kết đến sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìmkiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại. +  * Liên kết tĩnh: giúp tạo liên kết đến sản phẩm, tạo sự thân thiện cho các bộ máy tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự tạo ra liên kết tĩnh dựa trên tên sản phẩm hoặc bạn có thể tự chỉnh sửa lại. 
-  * Mã sản phẩm. +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​cat|Loại ​sản phẩm]]
-  * Losản phẩm. +  * Mã sản phẩm: Bn có thể tự nhập hoặc để tự động theo cấu hình module. 
-  * Chọn hình cho sản phẩm: nhấn Browse để tìm kiếm và upload ảnh lên. +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​unit|Đơn vị sản phẩm]]
-  * Chú thích hình ảnh thêm vào.+  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​weight|Khối lượng]] dùng trong trường hợp website sử dụng tính năng cấu hình vận chuyển 
 +  * Giá sản phẩm ​dùng để điền giá thực của sản phẩm muốn bán. 
 +  * Giảm giá: chọn gói cấu hình giảm giá được tạo ra ở [[nukeviet4:​admin:​shops:​discount|quản lý giảm giá]] ​ {{ :​nukeviet4:​admin:​shops:​giam-gia-san-pham.png |}} 
 +  * Hình minh họa: nhấn Browse để tìm kiếm và upload ảnh lên. 
 +  * Chú thích hình ảnh thêm vào: dùng để seo hình ảnh
   * Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm.   * Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm.
-  * Số lượng ​trong kho, giá sản phẩm ​và giảm giá+  * Nội dung chi tiết. 
-  * Nội dung chi tiết cho sản phẩm.+  * Quà tặng dùng để ghi chú thông tin chương trình khuyến mại. Ví dụ: mua sản phẩm A được tặng kèm 1 sản phẩm ​B hoặc tặng bao nhiêu tiền... tùy vào đơn vị kinh doanh sn phẩm. 
 +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​group|Là ​sản phẩm ​thuộc nhóm]]. 
 +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​block|Sản phẩm thuộc các block]]. 
 +  * [[nukeviet4:​admin:​shops:​tags|Từ khóa dành cho máy chủ tìm kiếm]].
  
-Ta có thể chọmột trong hai nút: “**Lưu sản phẩm nhưng không đăng**” và “**Đăng sản phẩm**” tùy thuộvào người nhập ​sản phẩm.+**Bước 3:** Tiến hành thực hiệnhấp chuột nút "**Đăng sản phẩm**" hoặ"**Lưsản phẩm ​nhưng không đăng**"​.
nukeviet4/admin/shops/content.1435374984.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/27 03:16 do thinhvn