Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:cat

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuối của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:cat [2015/07/01 01:08]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:cat [2015/07/01 01:09] (hiện tại)
thinhvn [Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau:]
Dòng 33: Dòng 33:
   * Số liên kết là số lượng sản phẩm hiển thị tại trang chủ theo dạng "**Hiển thị theo loại sản phẩm**" {{ :nukeviet4:admin:shops:so-lien-kiet-hien-thi.png |}}   * Số liên kết là số lượng sản phẩm hiển thị tại trang chủ theo dạng "**Hiển thị theo loại sản phẩm**" {{ :nukeviet4:admin:shops:so-lien-kiet-hien-thi.png |}}
   * Icon tin mới (ngày) là thông báo trạng thái "**Mới**" hiển thị trên trang chủ cho phép sau bao nhiêu ngày thì biểu tượng đó ẩn đi tính từ lúc đăng. {{ :nukeviet4:admin:shops:bieu-tuong-moi.png |}}   * Icon tin mới (ngày) là thông báo trạng thái "**Mới**" hiển thị trên trang chủ cho phép sau bao nhiêu ngày thì biểu tượng đó ẩn đi tính từ lúc đăng. {{ :nukeviet4:admin:shops:bieu-tuong-moi.png |}}
-==== Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau====+==== Để thêm loại sản phẩm bạn cần làm theo các bước sau ====
  
 **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình module**" sẽ hiển thị ra các thành phần menu con. **Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình module**" sẽ hiển thị ra các thành phần menu con.
nukeviet4/admin/shops/cat.1435712891.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/07/01 01:08 bởi thinhvn