Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:block [2015/06/27 03:46]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:block [2015/07/01 01:10] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 3: Dòng 3:
 {{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham.png |}}
  
-Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm. +  - Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm.  
- +  Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
-Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:+
  
   * Tên block sản phẩm.   * Tên block sản phẩm.
   * Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.   * Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
   * Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.   * Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.
 +
 +Để thêm "Block sản phẩm"
 +
 +**Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình module**".
 +
 +**Bước 2:** Nhấp chuột "**Block sản phẩm**" thuộc menu con của "**Cấu hình module**" .
 +
 +**Bước 3:** Điền thông tin vào "**Thêm nhóm block**" và Lưu thay đổi.
 +
 +Để sửa xóa thì bạn nhấp chuột vào chữa "**Sửa**" và "**Xóa**" ở phần danh sách block sản phẩm phí trên "**Thêm nhóm block**".
 +
 +Để hiển thị "Block sản phẩm" ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau
 +
 +**Bước 1:** Ra ngoài site bật kéo thả block và nhấp chuột vào "**Thêm block ở khu vực này**" ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào "**Quản lý giao diện**" chọn "**Quản lý block**" và nhấp chuột vào "**Thêm block**".
 +
 +**Bước 2:** Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua "**Block sản phẩm**" thuộc module shops.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:shops:block-giao-dien.png |}}
 +
 +**Bước 3:** Điền thông số cấu hình của block và nhấp chuột "**Chấp nhận**".
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham-1.png |}}
 +
nukeviet4/admin/shops/block.1435376774.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 03:46 bởi thinhvn