Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:sitemapping

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:admin:seotools:sitemapping [2019/03/13 01:42]
vuthao
nukeviet4:admin:seotools:sitemapping [2019/03/13 01:44] (hiện tại)
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ===== Sitemap Ping ===== ===== Sitemap Ping =====
  
-Ghi chú: Hiện tại các dịch vụ Ping này đã chính thức không còn hoạt động, NukeViet đã gỡ bỏ tại bản 4.3.05 Thao báo lỗi tại: https://github.com/nukeviet/nukeviet/issues/2661+Ghi chú: Hiện tại các dịch vụ Ping này đã chính thức không còn hoạt động, NukeViet đã gỡ bỏ tại bản 4.3.05 Theo báo lỗi tại: https://github.com/nukeviet/nukeviet/issues/2661
  
 Sitemap Ping là thiết lập đường dẫn để các công cụ tìm kiếm tìm đến site của bạn Sitemap Ping là thiết lập đường dẫn để các công cụ tìm kiếm tìm đến site của bạn
  
 {{ :nukeviet4:admin:seotools:sitemap-ping.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:seotools:sitemap-ping.jpg |}}
nukeviet4/admin/seotools/sitemapping.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/03/13 01:44 bởi vuthao