Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:sitemapping

Sitemap Ping

Ghi chú: Hiện tại các dịch vụ Ping này đã chính thức không còn hoạt động, NukeViet đã gỡ bỏ tại bản 4.3.05 Theo báo lỗi tại: https://github.com/nukeviet/nukeviet/issues/2661

Sitemap Ping là thiết lập đường dẫn để các công cụ tìm kiếm tìm đến site của bạn

nukeviet4/admin/seotools/sitemapping.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/03/13 08:44 bởi vuthao