Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:pagetitle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:seotools:pagetitle [2017/08/10 05:23]
trinhthinhvn được tạo ra
nukeviet4:admin:seotools:pagetitle [2017/08/10 05:23]
trinhthinhvn
Dòng 2: Dòng 2:
  
 Câu hình tag title là phần hiển thị title trên trình duyêt mỗi khi bạn truy cập vào bài viết, chuyên mục hay một module nhất định Câu hình tag title là phần hiển thị title trên trình duyêt mỗi khi bạn truy cập vào bài viết, chuyên mục hay một module nhất định
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:seotools:titlesite.jpg |}}
 +
 +Phần giao diện cấu hình
  
 {{ :nukeviet4:admin:seotools:cau-hinh-tag-title.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:seotools:cau-hinh-tag-title.jpg |}}
nukeviet4/admin/seotools/pagetitle.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/10 05:23 bởi trinhthinhvn