Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:googleplus

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:admin:seotools:googleplus [2017/08/07 11:06]
trinhthinhvn
nukeviet4:admin:seotools:googleplus [2019/02/27 07:07] (hiện tại)
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ===== Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả) ===== ===== Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả) =====
 +Ghi chú:
 +  * Google đã thông báo Hủy bỏ tất cả tích hợp web Google+ từ ngày vào ngày 07 tháng 3 năm 2019
 +  * Từ NukeViet 4.3.05 cũng đã bỏ tính năng này
  
 Xác thực Google Plus dùng trong vấn đề seo và bản quyền bài viết được share lên môi trường internet cũng như dùng vào nhiều vấn đề khác nhau. Xác thực Google Plus dùng trong vấn đề seo và bản quyền bài viết được share lên môi trường internet cũng như dùng vào nhiều vấn đề khác nhau.
nukeviet4/admin/seotools/googleplus.1502104007.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 11:06 bởi trinhthinhvn