Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:googleplus

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả)

Xác thực Google Plus dùng trong vấn đề seo và bản quyền bài viết được share lên môi trường internet cũng như dùng vào nhiều vấn đề khác nhau.

Để xác thực thì bạn cần có ID của Google Plus như hình sau.

ID là chuối số: 101619155934182254738 tùy theo tài khoản Google Plus của bạn.

Tên tài khoản Profile Google Plus

Để xác thực bạn làm như sau

  1. Đăng nhập trang quản trị
  2. Truy cập phần “Công cụ SEO”
  3. Chọn “Xác thực Google+”.
  4. Tại đây thì điền ID có dạng như hình trên và Profile là tên như trên. Ví dụ: Thinh Web Blog và ID là: 101619155934182254738
nukeviet4/admin/seotools/googleplus.1502103973.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 11:06 bởi trinhthinhvn