Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:googleplus

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuối Phiên bản sau của cả hai bên
nukeviet4:admin:seotools:googleplus [2017/08/07 11:02]
trinhthinhvn được tạo ra
nukeviet4:admin:seotools:googleplus [2017/08/07 11:06]
trinhthinhvn
Dòng 1: Dòng 1:
 ===== Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả) ===== ===== Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả) =====
 +
 +Xác thực Google Plus dùng trong vấn đề seo và bản quyền bài viết được share lên môi trường internet cũng như dùng vào nhiều vấn đề khác nhau.
 +
 +Để xác thực thì bạn cần có ID của Google Plus như hình sau.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:seotools:google-plus.jpg |}}
 +
 +ID là chuối số: 101619155934182254738 tùy theo tài khoản Google Plus của bạn.
 +
 +Tên tài khoản Profile Google Plus
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:seotools:google-plus-1.jpg |}}
 +
 +Để xác thực bạn làm như sau
 +
 +  - Đăng nhập trang quản trị
 +  - Truy cập phần "Công cụ SEO"
 +  - Chọn "Xác thực Google+".
 +  - Tại đây thì điền ID có dạng như hình trên và Profile là tên như trên. Ví dụ: Thinh Web Blog và ID là: 101619155934182254738
 +  - Điền xong bấm nút "Xác thực" là xong
nukeviet4/admin/seotools/googleplus.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/02/27 07:07 bởi vuthao