Site Tools


nukeviet4:admin:seotools:googleplus

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet4:admin:seotools:googleplus [2017/08/07 11:06]
trinhthinhvn
nukeviet4:admin:seotools:googleplus [2019/02/27 07:07] (hiện tại)
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ===== Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả) ===== ===== Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả) =====
 +Ghi chú:
 +  * Google đã thông báo Hủy bỏ tất cả tích hợp web Google+ từ ngày vào ngày 07 tháng 3 năm 2019
 +  * Từ NukeViet 4.3.05 cũng đã bỏ tính năng này
  
 Xác thực Google Plus dùng trong vấn đề seo và bản quyền bài viết được share lên môi trường internet cũng như dùng vào nhiều vấn đề khác nhau. Xác thực Google Plus dùng trong vấn đề seo và bản quyền bài viết được share lên môi trường internet cũng như dùng vào nhiều vấn đề khác nhau.
nukeviet4/admin/seotools/googleplus.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/02/27 07:07 do vuthao