Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:menu

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:admin:menu [2015/04/06 18:11]
thaotrinh
nukeviet4:admin:menu [2015/04/06 18:58] (hiện tại)
thaotrinh
Dòng 2: Dòng 2:
 .{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu.png?nolink |}} .{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu.png?nolink |}}
  
-Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module+===== Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module ===== 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_khoi_tu_dong.png?nolink |}}
  
-Tạo menu tự do+===== Xem & sửa khối ===== 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-xem_sua_khoi.png?nolink |}}
  
-Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu+===== Tạo menu tự do ===== 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do0.png?nolink |}} 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do.png?nolink |}} 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do2.png?nolink |}} 
 + 
 +===== Hiển thị khối menu lên website ===== 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-hien_thi_khoi_menu_len_website.png?nolink |}} 
 + 
 +===== Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu ===== 
 + 
 +//Có 2 cách:// 
 +  - upload icon 
 +  - thêm class 
 +//Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 cách// 
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_icon_vao_truoc_menu.png?nolink |}} 
 + 
 +//Cho dù cách nào thì người dùng  cũng phải biết chút kiến thức về code thì menu mới hiển thị như ý muốn.// 
nukeviet4/admin/menu.1428343873.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/06 18:11 bởi thaotrinh