Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:menu

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:menu [2015/04/06 16:30]
thaotrinh được tạo ra
nukeviet4:admin:menu [2015/04/06 18:58] (hiện tại)
thaotrinh
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn quản trị module Menu ====== ====== Hướng dẫn quản trị module Menu ======
 +.{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu.png?nolink |}}
  
 +===== Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module =====
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_khoi_tu_dong.png?nolink |}}
 +
 +===== Xem & sửa khối =====
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-xem_sua_khoi.png?nolink |}}
 +
 +===== Tạo menu tự do =====
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do0.png?nolink |}}
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do.png?nolink |}}
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_menu_tu_do2.png?nolink |}}
 +
 +===== Hiển thị khối menu lên website =====
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-hien_thi_khoi_menu_len_website.png?nolink |}}
 +
 +===== Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu =====
 +
 +//Có 2 cách://
 +  - upload icon
 +  - thêm class
 +//Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 cách//
 +{{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_menu-them_icon_vao_truoc_menu.png?nolink |}}
 +
 +//Cho dù cách nào thì người dùng  cũng phải biết chút kiến thức về code thì menu mới hiển thị như ý muốn.// 
nukeviet4/admin/menu.1428337824.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/06 16:30 bởi thaotrinh