Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:language:setting

Cấu hình

Phần cấu hình cho phép bạn đọc toàn bộ phần ngôn ngữ, xuất ra file php của ngôn ngữ, Tải toàn bộ file hoặc xóa file ngôn ngữ mà bạn vừa dịch

nukeviet4/admin/language/setting.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/10 14:32 bởi trinhthinhvn