Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:database:save

Hướng dẫn sao lưu cơ sở dữ liệu

Việc sao lưu rất quan trọng trong quá trình quản trị 1 website nukeviet. Sao lưu database giúp bạn có thể khôi phục lại database website bất cứ lúc nào khi website gặp sự cố

Bước 1: truy cập admin

Bước 2: Bấm vào CSDL hiển thị danh sách các bảng trong csdl.

Bước 3: Tích chọn các bảng cần sao lưu hoặc chọn tất cả

Bước 4: tùy chọn sao lưu ở cuối site

nukeviet4/admin/database/save.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/09 09:22 bởi trinhthinhvn