Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:contact

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:contact [2017/08/09 08:18]
trinhthinhvn [Thêm bộ phận]
nukeviet4:admin:contact [2018/04/16 01:05] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 23: Dòng 23:
  
 ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ ===== ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ =====
 +
 +> Phần này ở NukeViet 3.4.02 trở đi đã chuyển về trang cấu hình module
  
 Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau: Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau:
Dòng 64: Dòng 66:
  
 {{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact-1.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact-1.jpg |}}
 +
 +===== Cấu hình module =====
 +
nukeviet4/admin/contact.1502266727.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/09 08:18 bởi trinhthinhvn