Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:contact

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:contact [2017/08/09 04:41]
trinhthinhvn [Thêm nhân viên hỗ trợ]
nukeviet4:admin:contact [2018/04/16 01:05] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 23: Dòng 23:
  
 ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ ===== ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ =====
 +
 +> Phần này ở NukeViet 3.4.02 trở đi đã chuyển về trang cấu hình module
  
 Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau: Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau:
Dòng 56: Dòng 58:
 {{ :nukeviet4:admin:them-nhan-vien-ho-tro.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:them-nhan-vien-ho-tro.jpg |}}
 ===== Thêm bộ phận ===== ===== Thêm bộ phận =====
 +
 +Để thêm bộ phận bạn cần truy cập vào trang quản trị => module liên hệ => Các bộ phận => bấm vào nút "Thêm bộ phận" như hình sau.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact.jpg |}}
 +
 +Tiếp đến bạn tiến hành điền các thông số kỹ thuật cần thiết rồi bấm nút "Thực hiện" để lưu lại thông số vừa điền
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact-1.jpg |}}
 +
 +===== Cấu hình module =====
 +
nukeviet4/admin/contact.1502253708.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/09 04:41 bởi trinhthinhvn