Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:contact

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:contact [2017/08/03 05:42]
trinhthinhvn
nukeviet4:admin:contact [2018/04/16 01:05] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 23: Dòng 23:
  
 ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ ===== ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ =====
 +
 +> Phần này ở NukeViet 3.4.02 trở đi đã chuyển về trang cấu hình module
  
 Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau: Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau:
Dòng 39: Dòng 41:
  
 {{ :nukeviet4:admin:send-support-contact.jpg?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:send-support-contact.jpg?nolink |}}
 +
 +===== Thêm nhân viên hỗ trợ =====
 +
 +Để thêm nhân viên hỗ trợ bạn cần thực hiện thao tác như sau
 +
 +Bước 1: Đăng nhập trang quản trị
 +
 +Bước 2: Bấm vào module liên hệ
 +
 +Bước 3: Bấm vô "Nhân viên hỗ trợ". Tại đây bạn chọn nhóm các phòng sau đó thì bấm "Thêm nhân viên hỗ trợ"
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan.jpg |}}
 +
 +Bước 4: Điền các thông tin cần thiết và bấm lưu lại.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-nhan-vien-ho-tro.jpg |}}
 +===== Thêm bộ phận =====
 +
 +Để thêm bộ phận bạn cần truy cập vào trang quản trị => module liên hệ => Các bộ phận => bấm vào nút "Thêm bộ phận" như hình sau.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact.jpg |}}
 +
 +Tiếp đến bạn tiến hành điền các thông số kỹ thuật cần thiết rồi bấm nút "Thực hiện" để lưu lại thông số vừa điền
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact-1.jpg |}}
 +
 +===== Cấu hình module =====
 +
nukeviet4/admin/contact.1501738938.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/03 05:42 bởi trinhthinhvn