Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:contact

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:contact [2015/04/06 14:48]
thaotrinh
nukeviet4:admin:contact [2018/04/16 01:05]
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn sử dụng module contact ====== ====== Hướng dẫn sử dụng module contact ======
-Form contact  mặc định+Form contact  mặc định tại trang người dùng
  
 {{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_contact_form_contact_mac_dinh.png?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_contact_form_contact_mac_dinh.png?nolink |}}
 +Vào control quản trị chức năng liên lạc
 {{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_contact_huong_dan_su_dung_module_contact.png?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_contact_huong_dan_su_dung_module_contact.png?nolink |}}
  
Dòng 23: Dòng 23:
  
 ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ ===== ===== Nội dung thông báo trên trang liên hệ =====
 +
 +> Phần này ở NukeViet 3.4.02 trở đi đã chuyển về trang cấu hình module
  
 Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau: Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau:
Dòng 28: Dòng 30:
 Nội dung này sẽ hiển thị mặc định khi người dùng  vào form liên hệ Nội dung này sẽ hiển thị mặc định khi người dùng  vào form liên hệ
 {{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_contact_thong_bao_tren_trang_lien_he2.png?nolink |}} {{ :nukeviet4:admin:huong_dan_su_dung_module_contact_thong_bao_tren_trang_lien_he2.png?nolink |}}
 +
 +===== Hiển thị danh sách các nhân viên hỗ trợ =====
 +Sau khi đăng nhập quản trị, trở lại trang người dùng -> Bật kéo thả block -> Thêm mới block.
 +Sau đó chọn loại block: Liên hệ; Tên block là global supporter. Tiếp tục chọn các cấu hình block khác rồi Lưu lại
 +{{ :nukeviet4:admin:show_block_supporter.png?nolink |}}
 +
 +===== Gửi phản hồi =====
 +
 +Truy cập module liên hệ -> Bấm "Gửi phản hồi" -> biên soạn nội dung và nhập tiêu đề và email nhận -> Bấm nút "Gửi phản hồi"
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:send-support-contact.jpg?nolink |}}
 +
 +===== Thêm nhân viên hỗ trợ =====
 +
 +Để thêm nhân viên hỗ trợ bạn cần thực hiện thao tác như sau
 +
 +Bước 1: Đăng nhập trang quản trị
 +
 +Bước 2: Bấm vào module liên hệ
 +
 +Bước 3: Bấm vô "Nhân viên hỗ trợ". Tại đây bạn chọn nhóm các phòng sau đó thì bấm "Thêm nhân viên hỗ trợ"
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan.jpg |}}
 +
 +Bước 4: Điền các thông tin cần thiết và bấm lưu lại.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-nhan-vien-ho-tro.jpg |}}
 +===== Thêm bộ phận =====
 +
 +Để thêm bộ phận bạn cần truy cập vào trang quản trị => module liên hệ => Các bộ phận => bấm vào nút "Thêm bộ phận" như hình sau.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact.jpg |}}
 +
 +Tiếp đến bạn tiến hành điền các thông số kỹ thuật cần thiết rồi bấm nút "Thực hiện" để lưu lại thông số vừa điền
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-bo-phan-contact-1.jpg |}}
 +
 +===== Cấu hình module =====
  
nukeviet4/admin/contact.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/04/16 01:05 bởi hoaquynhtim99