Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:banners

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Module quảng cáo

Module quảng cáo là một tiệt ích quản lý chuyên nghiệp các quản cáo trên website. Bao gồm quản lý khách hàng được quảng cáo, các vị trí quảng cáo, đếm số lượt click lên mỗi quảng cáo, …

Thêm khách hàng

Khối quảng cáo

Khối quảng cáo nhằm phân loại dạng quảng cáo như: dịnh dạng, vị trí, kích thước, ngôn ngữ sẽ hiển thị, … Bạn có thể xem và sửa lại khối quảng cáo

Chú ý: Nội dung của 1 khối hiển thị cả theo ngôn ngữ được cấu hình, nên nếu 1 khối quảng cáo bạn muốn cấu hình mối ngôn ngữ 1 kiểu sẽ cần tạo ra 2 hay nhiều khối theo ngôn ngữ và cấu hình việc hiển thị ở giao diện ngoài site.

Thêm khối quảng cáo

Ngoài một số khối quảng cáo đã có, bạn có thể tạo thêm nhóm cho các quảng cáo mới

Quảng cáo

Hiển thị danh sách tất cả các quảng cáo

Thêm quảng cáo

Hiển thị quảng cáo lên website

Để đưa quảng cáo hiển thị lên website. Bằng cách thêm block quảng cáo vào vị trí thích hợp, quảng cáo sẽ tự động hiển thị tại vị trí quy định. Xem Cách thêm block để biết chi tiết cách thêm.

  1. Xem trang chủ rồi bật kéo thả block
  2. Chọn một vị trí block nào đó trên websiet sau đó thêm block
  3. Xuất hiện form thiết lập quảng cáo. Ta chọn module quảng cáo
  4. chọn loại quảng cáo
  5. chọn quảng cáo

Nếu thấy hình quảng cáo nhỏ, bạn xem lại khối quảng cáo đang dùng. Bạn có thể sửa lại kích thước khối quảng cáo. Giả sử chúng ta có hình quảng cáo như sau

Link quảng cáo mặc định ở dạng /index.php?language=vi&nv=banners&op=click&id=4 Khi click vào hình trình duyệt sẽ chuyển đến trang đích.

Để biết quản cáo đã được bao nhiêu click chúng ta vào như hình sau

nukeviet4/admin/banners.1503994425.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/29 08:13 bởi trinhthinhvn