Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:banners

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
nukeviet4:admin:banners [2022/05/31 09:13] – [Quảng cáo] haingv2406nukeviet4:admin:banners [2022/06/01 06:42] (hiện tại) – [Quảng cáo] haingv2406
Dòng 10: Dòng 10:
 {{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}}
  
-**Phiên Bản NukeViet 4.5.0.1:**+**So với phiên bản NukeViet 4 thì phiên Bản NukeViet 4.5.0.1 đã có thêm phần tìm kiếm quảng cáo theo từ khóa và khối:**
  
-- Phiên bản 4.5.0.1 đã có thêm phần tìm kiếm quảng cáo theo từ khóa và khối 
 {{:nukeviet4:admin:quản_trị_module_quảng_cao_-_quảng_cao.jpg?nolink|}} {{:nukeviet4:admin:quản_trị_module_quảng_cao_-_quảng_cao.jpg?nolink|}}
  
nukeviet4/admin/banners.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/06/01 06:42 bởi haingv2406