Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:banners

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:banners [2017/08/29 16:30] – [Thêm khách hàng] trinhthinhvnnukeviet4:admin:banners [2022/06/01 13:42] (hiện tại) – [Quảng cáo] haingv2406
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Module quảng cáo ====== ====== Module quảng cáo ======
-Module quảng cáo là một tiệt ích quản lý  chuyên nghiệp các quản cáo trên website. Bao gồm quản lý khách hàng được quảng cáo,  các vị trí quảng cáo,  đếm số lượt click lên mỗi quảng cáo, …+Module quảng cáo là một tiệt ích quản lý  chuyên nghiệp các quản cáo trên website. Bao gồm quản quảng cáo,  các vị trí quảng cáo,  đếm số lượt click lên mỗi quảng cáo, …
  
  
Dòng 9: Dòng 9:
  
 {{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}}
 +
 +**So với phiên bản NukeViet 4 thì phiên Bản NukeViet 4.5.0.1 đã có thêm phần tìm kiếm quảng cáo theo từ khóa và khối:**
 +
 +{{:nukeviet4:admin:quản_trị_module_quảng_cao_-_quảng_cao.jpg?nolink|}}
  
 Khi bạn click chuột vào tên quảng cáo nó sẽ ra chi tiết các thông số của quảng cáo cũng như có thể ngưng quảng cáo, sửa, cũng như xem ảnh demo của quảng cáo và các thông tin khác như hình sau Khi bạn click chuột vào tên quảng cáo nó sẽ ra chi tiết các thông số của quảng cáo cũng như có thể ngưng quảng cáo, sửa, cũng như xem ảnh demo của quảng cáo và các thông tin khác như hình sau
Dòng 29: Dòng 33:
 Bạn có thể xem và sửa lại khối quảng cáo Bạn có thể xem và sửa lại khối quảng cáo
  
-{{ :nukeviet4:admin:khoi_quang_cao.png?nolink |}} +{{ :nukeviet4:admin:kho-quang-cao.png |}}
- +
-{{ :nukeviet4:admin:sua_khoi_quang_cao.png?nolink |}}+
  
 Chú ý: Nội dung của 1 khối hiển thị cả theo ngôn ngữ được cấu hình, nên nếu 1 khối quảng cáo bạn muốn cấu hình mối ngôn ngữ 1 kiểu sẽ cần tạo ra 2 hay nhiều khối theo ngôn ngữ và cấu hình việc hiển thị ở giao diện ngoài site. Chú ý: Nội dung của 1 khối hiển thị cả theo ngôn ngữ được cấu hình, nên nếu 1 khối quảng cáo bạn muốn cấu hình mối ngôn ngữ 1 kiểu sẽ cần tạo ra 2 hay nhiều khối theo ngôn ngữ và cấu hình việc hiển thị ở giao diện ngoài site.
Dòng 50: Dòng 52:
 {{ :nukeviet4:admin:them-khoi.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:them-khoi.jpg |}}
  
 +Khi bạn phân quyền nhóm thành viên được đăng quảng cáo thì ngoài site ở tại module quảng cáo bạn sẽ có phần upload hiện lên cho bạn upload theo cấu hình khối quảng cáo mà bạn thiết lập trong trang quản trị module quảng cáo
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:them-quang-cao-site.jpg |}}
 +
 +Ngoài ra bạn cũng có thể xem thông số thống kê quảng cáo ở tab bên cạnh của hình trên
 ===== Quảng cáo ===== ===== Quảng cáo =====
  
Dòng 69: Dòng 76:
   - chọn quảng cáo   - chọn quảng cáo
  
-{{ :nukeviet4:admin:hien_thi_quang_cao_len_website.png?nolink |}} +{{ :nukeviet4:admin:bat-tat-keo-tha-block.jpg |}}
- +
-Nếu thấy hình quảng cáo nhỏ, bạn xem lại khối quảng cáo đang dùng. Bạn có thể sửa lại kích thước khối quảng cáo. +
-Giả sử chúng ta có hình quảng cáo như sau +
- +
-{{ :nukeviet4:admin:hinh_quang_cao_nho.png?nolink |}}+
  
-Link quảng cáo mặc định ở dạng /index.php?language=vi&nv=banners&op=click&id=4 
-Khi click vào hình trình duyệt sẽ chuyển đến trang  đích. 
  
 Để biết quản cáo đã được bao nhiêu click chúng ta vào như hình sau Để biết quản cáo đã được bao nhiêu click chúng ta vào như hình sau
  
-{{ :nukeviet4:admin:bao_nhieu_click.png?nolink |}}+{{ :nukeviet4:admin:so-click-quang-cao.jpg |}}
  
  
nukeviet4/admin/banners.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/06/01 13:42 bởi haingv2406