Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:idea2013:estudent

Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý điểm, quản lý sinh viên cho giảng viên trên nền NukeViet

Tóm tắt ý tưởng

Module này sẽ cung cấp 1 công cụ quản lý sinh viên, quản lý điểm sinh viên. Module được xây dựng cho NukeViet tích hợp trong các website của các trường học( Sử dụng NukeViet) cho phép giảng viên quản lý sinh viên và quản lý điểm sinh viên trong các lớp mình đang giảng dạy.

Kỹ năng lập trình

Ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, xHTML, CSS,…

Mô tả chi tiết

Đối với quản trị

  • Có thể thêm account cho các giáo viên
  • Quản lý tổng thể các lớp: Có thể thêm, sửa, xóa các thông tin

Đối với giáo viên

  • Quản lý các lớp đang giảng dạy
  • Quản lý thông tin cơ bản của sinh viên trong lớp: Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, ngành, khoa,.
  • Điểm danh: Điểm danh các sinh viên tham gia học.
  • Quản lý điểm của sinh viên trong môn học đó, thống kê điểm, thống kê các sinh viên đạt và không đạt( được thi hết kỳ hay không).
  • Thông báo cho sinh viên qua email: Chọn lớp cần thông báo hoặc chọn tất cả

Đối với sinh viên

  • Được tra cứu thông tin, tra cứu điểm.

Người hướng dẫn

  • Trần Thị Khuyến (khuyen@vinades.vn), Nguyễn Thế Hùng (thehung@vinades.vn) - Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)
  • Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NukeViet, cộng đồng http://forum.nukeviet.vn
mhst/idea2013/estudent.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/06/13 09:09 bởi 127.0.0.1