Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:idea2013:edudata

Hệ thống quản lý thư viện Văn bản pháp qui và thông tin điều hành nghiệp vụ hành chính cho khối giáo dục

1.1. Tóm tắt ý tưởng

Việc quản lý cơ sở dữ liệu văn bản pháp qui và thông tin điều hành nghiệp vụ hành chính cho khối giáo dục đang gặp phải một số bất cập:

 • Mỗi website, cổng thông tin một kiểu quản lý khác nhau (Bộ, Sở, Phòng, Trường)
 • Hệ thống rời rạc và không hợp nhất. Dữ liệu copi và sao chép nhiều lần, lãng phí thời gian, mất nhiều công sức nhưng lại không đầy đủ.

Hiện NukeViet đang được sử dụng nhiều để làm website cho các trường và làm cổng thông tin cho các phòng giáo dục, sở giáo dục. Đây là cơ sở rất tốt để chuẩn hóa và tập trung quản lý toàn bộ hệ thống dựa trên một nền tảng hợp nhất & tập trung. Đó cũng là là lý do để ra đời Hệ thống quản lý thư viện Văn bản pháp qui và thông tin điều hành nghiệp vụ hành chính cho khối giáo dục dựa trên nền tảng NukeViet.

1.2. Kỹ năng yêu cầu

 • Ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, xHTML, CSS…
 • Đánh giá độ khó của ý tưởng: “khó”.

Ghi chú: Độ khó trung bình được giả định với một nhóm khoảng 3 SV thành thạo các kỹ năng yêu cầu chắc chắn sẽ hoàn thành dự án trong 3 tháng, không cần làm toàn thời gian. Với module này, thí sinh cần làm với số lượng mẫu biểu báo cáo vừa đủ thời gian dự thi nếu không sẽ không thể kịp.

1.3. Mô tả chi tiết

Xây dựng 1 module với 2 nhiệm vụ:

 • Lưu trữ Cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy chung.
 • Phân phối dữ liệu xuống cho các cơ sở trực thuộc.

Module sẽ được sử dụng chung cho tất cả các cổng thông tin Bộ, Sở, Phòng cho tới website các trường theo nguyên tắc:

 • Trang web cấp dưới chỉ hiển thị những thông tin liên quan đến mình (được phân phối bởi cấp quản lý của mình)
 • Dữ liệu riêng của từng trang sẽ do chính trang đó quản lý.

Do nguyên tắc hoạt động ở trên, tại mỗi hệ thống, người sử dụng (người truy cập) sẽ nhìn thấy:

 • Dữ liệu được phân phối từ hệ thống bên trên.
 • Dữ liệu được cung cấp từ bản thân hệ thống (dữ liệu riêng của cơ sở).

Cách thức hoạt động của hệ thống:

 • Hệ thống bên dưới hiển thị dữ liệu từ trên phân phối xuống một cách tự động, kết nối trực tiếp từ hệ thống bên trên và hoàn toàn không lưu trữ (trừ việc cache để tăng hiệu năng hệ thống - tính năng có thể bật tắt). Việc này nhằm đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được cập nhật từ trên xuống đầy đủ cả khi nó bị thay đổi. Việc hạn chế sao chép từ website này qua website kia cũng giúp làm giảm lãng phí tài nguyên một cách vô ích.

Tính năng mở rộng:

 • Nghiên cứu phương án để có thể hiện thị dữ liệu toàn bộ được cấp bởi cấp dưới trên cổng thông tin cấp trên.

1.4. Thông tin khác

Người làm cần tìm hiểu các loại văn bản Bộ giáo dục ban hành cũng như cấu trúc hệ thống văn bản tài liệu trong khối giáo dục để từ đó có thiết kế phù hợp.

1.5. Người hướng dẫn

 • Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NukeViet, cộng đồng http://forum.nukeviet.vn
 • Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)
mhst/idea2013/edudata.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/05/21 10:43 bởi 127.0.0.1