Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:idea2012:vfossa_member

Bổ sung module quản lý hội viên và các module cần thiết cho website VFOSSA

Tên module: VFmember (Module Quản lý hội viên VFOSSA)

1.1. Tóm tắt ý tưởng

Các tổ chức, hội và hiệp hội thường có quy chế hội viên riêng với những quy định và thông tin khác nhau chính vì thế Module Quản lý hội viên VFOSSA ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó của VFOSSA cũng như các website của tổ chức, hội và hiệp hội có mô hình hội viên tương tự.

1.2. Kỹ năng yêu cầu

  • Ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, xHTML, CSS…
  • Đánh giá độ khó của ý tưởng: “trung bình”.

Ghi chú: Độ khó trung bình được giả định với một nhóm khoảng 3 SV thành thạo các kỹ năng yêu cầu chắc chắn sẽ hoàn thành dự án trong 3 tháng, không cần làm toàn thời gian. Với module này, thí sinh cần làm với số lượng mẫu biểu báo cáo vừa đủ thời gian dự thi nếu không sẽ không thể kịp.

1.3. Mô tả chi tiết

Nếu chỉ sử dụng chế độ tài khoản thành viên thông thường để quản lý hội viên trên website thì thường không phù hợp với đặc thù: Đăng ký - Xét duyệt - Kết nạp hội viên cũng như quản lý các thông tin hội viên theo mục đích riêng.

Module ngoài việc lưu trữ các thông tin hội viên, còn phải kết hợp với chức năng nhóm thành viên của website để có thể kết hợp phân quyền sử dụng các tính năng chỉ dành cho hội viên.

1.4. Thông tin khác

  • Khảo sát mô hình hội viên VFOSSA để có phương án cụ thể cho module quản lý hội viên cũng như các module cần thiết khác.

1.5. Người hướng dẫn

Mentor:

Co-mentor:

  • Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NukeViet, cộng đồng http://nukeviet.vn/phpbb/index.php
  • Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)
  • Địa chỉ: Phòng 407 tòa nhà CT1 FODACON, 18 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
  • Tel: +84-4-85872007
  • Emai: contact(at)vinades.vn

Quay lại Danh sách ý tưởng - MHST 2012

mhst/idea2012/vfossa_member.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/05/14 14:41 bởi 127.0.0.1