Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:idea2012:regular_reports

Module Báo cáo thường kỳ (dành cho phòng và sở giáo dục)

Tên module: Regular reports

1.1. Tóm tắt ý tưởng

Chắc hẳn các chuyên viên của Sở và phòng giáo dục đã chán ngán với hàng núi các email đầy rẫy các con số báo cáo gửi lên hàng tháng từ các trường học? Module Báo cáo thường kỳ dùng cho cổng thông tin Phòng, Sở giáo dục trong việc thống kê và thu thập báo cáo từ các trường gửi về sẽ giúp giải quyết công việc này một cách nhanh chóng. Việc thống kê hoàn toàn tự động, rất thuận tiện cho việc sử dụng.

1.2. Kỹ năng yêu cầu

  • Ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, xHTML, CSS…
  • Đánh giá độ khó của ý tưởng: “khó”.

Ghi chú: Độ khó trung bình được giả định với một nhóm khoảng 3 SV thành thạo các kỹ năng yêu cầu chắc chắn sẽ hoàn thành dự án trong 3 tháng, không cần làm toàn thời gian. Với module này, thí sinh cần làm với số lượng mẫu biểu báo cáo vừa đủ thời gian dự thi nếu không sẽ không thể kịp.

1.3. Mô tả chi tiết

- Module báo cáo số liệu thống kê tổng hợp của các trường gửi lên Phòng, Các Phòng gửi lên sở.

- Các trường hoặc các phòng chỉ cần đăng nhập hệ thống là có thể gửi trực tiếp báo cáo của mình lên theo form có sẵn, báo cáo được gửi lên có thể được lưu trữ và tổng hợp thành báo cáo cuối cùng để tổng hợp trước khi trình lên người có trách nhiệm.

Quy trình hoạt động của module:

a. Tạo tài khoản cho các phòng ban, trường học (Gọi chung là bộ phận).

- Tên bộ phận.

- Thông tin chung.

- ID thành viên quản lý.

b. Các chức năng của thành viên được phân quyền:

Thành viên được phân quyền có thể truy cập từ bên ngoài module để thực hiện các tác vụ:

- Tạo báo cáo (nhập dữ liệu trực tiếp - online. Mẫu báo cáo do quý khách gửi sau khi thiết kế để chúng tôi thiết kế cho phù hợp yêu cầu. Mẫu báo cáo sử dụng Excel, các thông tin chung được lấy từ khai báo trong Admin Control Panel).

- Lưu báo cáo chờ gửi.

- Gửi báo cáo.

- Xem lại báo cáo cũ.

c. Chức năng quản lý báo cáo của Admin:

- Quản lý và tạo kỳ báo cáo. (Kỳ báo sẽ được tạo tự động theo tháng, năm)

- Xem báo cáo gửi lên.

- Chấp nhận báo cáo.

- Từ chối báo cáo (có mục ghi chú để giải thích cho trường hợp này).

- Tổng hợp báo cáo, tính thống kê và ra các tỉ lệ ⇒ xuất báo cáo tổng hợp theo các tiêu chí có trong báo cáo (không lớn hơn 10 tiêu chí)

- In báo cáo, báo cáo tổng hợp và thông tin thống kê.

d. Thông tin chung:

Admin ghi các thông tin chung tại đây. Thông tin này gồm có: Tên đơn vị, title báo cáo…

Module ở trên sử dụng hình thức báo cáo nhập liệu online. Ngoài hình thức báo cáo online thông qua nhập dữ liệu trực tiếp còn có thể xây dựng thêm hình thức nhập các báo cáo từ file excel, bảng tính mẫu có sẵn sau đó tổng hợp thành dạng dữ liệu có thể thống kê và tính toán online để tự động tạo số liệu tổng hợp cho nhà trường.

1.4. Thông tin khác

Người làm cần tìm hiểu các thông tư. hướng dẫn và các biểu mẫu do Bộ giáo dục ban hành.

1.5. Người hướng dẫn

  • Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NukeViet, cộng đồng http://forum.nukeviet.vn
  • Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)

Quay lại Danh sách ý tưởng - MHST 2012

mhst/idea2012/regular_reports.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/05/21 12:22 bởi 127.0.0.1