Công cụ thành viên

Công cụ trang web


ideas:donate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
ideas:donate [2014/12/11 20:13]
laser được tạo ra
ideas:donate [2014/12/17 15:01] (hiện tại)
Dòng 20: Dòng 20:
     * Xem tổng các nguồn tiền, thu/ chi     * Xem tổng các nguồn tiền, thu/ chi
     * Xem tổng tài trợ theo người/ đơn vị.     * Xem tổng tài trợ theo người/ đơn vị.
 +
 +===== Tác giả =====
 +  * Tác giả ý tưởng: Nguyễn Thế Hùng
 +  * Thực hiện: Chưa có
 +  * Tài trợ: Chưa có
 +
 +===== Nguồn tham khảo =====
 +  * Tích hợp nút thanh toán Paypal: https://www.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_donate-intro-outside
 +  * Trang ủng hộ trực tuyến của Dân Trí: http://ungho.dantri.com.vn/ung-ho/tin-18/man-22/Ung-ho-truc-tuyen-cho-quy-Tam-long-tu-thien.html
ideas/donate.1418328807.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/12/11 20:13 (sửa đổi bên ngoài)