Công cụ thành viên

Công cụ trang web


ideas:donate

Ý tưởng: Module quyên góp tiền

Nhu cầu

Các site cho các tổ chức phi lợi nhuận thường có một chỗ để nhận và công bố các khoản tài trợ đã nhận.

Tính năng module

Tính năng ngoài site

Tính năng cơ bản

 • Cho phép khách truy cập gửi tiền tài trợ qua Paypal (và có thể có các nguồn khác)
 • Hiển thị tổng số tiền đã nhận (tự động, qua paypal).

Tính năng nâng cao

 • Admin Control Panel
  • Quản lý các nguồn tiền, thu/ chi.
  • Quản lý (thêm, sửa, xóa) các khoản mục tài trợ, khoản chi.
  • Cấu hình hiển thị
 • Ngoài site
  • Xem danh sách và chi tiết các khoản tài trợ (Người, ngày, nội dung, giá trị)
  • Xem tổng các nguồn tiền, thu/ chi
  • Xem tổng tài trợ theo người/ đơn vị.

Tác giả

 • Tác giả ý tưởng: Nguyễn Thế Hùng
 • Thực hiện: Chưa có
 • Tài trợ: Chưa có

Nguồn tham khảo

ideas/donate.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/12/17 22:01 bởi 127.0.0.1